İngiltere hükümeti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin AB ile ticaret yaparken yeni gümrük ve vergi kurallarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak için 2.000 £ 'a kadar hibe başvurusunda bulunmalarına izin veren bir KOBİ Brexit Destek Fonu açıkladı.


Birleşik Krallık Hükümeti mevcut KOBİ Brexit Destek Fonu aracılığıyla 20 milyon sterlin sağlıyor. Belirli uygunluk kriterlerini karşılamanız koşuluyla, HMRC, AB ile ticaret kurallarındaki değişikliklerde size yardımcı olmak için eğitim ve / veya profesyonel tavsiye masrafları için finansman sağlayabilir.

KOBİ Brexit Destek Fonu, işletmenizin 500 çalışanı varsa ve yıllık cirosu 100 milyon £ 'dan fazla değilse, size eğitim veya profesyonel tavsiye konusunda yardımcı olmak için 2.000 £' a kadar verebilir.

 • Eğitim Hibeleri (Training Grant)
 • Danışmanlık Hibeleri (Professional Advice Grant)

Kimler başvurabilir?

KOBİ Brexit Destek Fonu'na başvurmak için, kuruluşunuzun aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir;

 • Yıllık ciro 100 milyon £ 'dan fazla olmamalıdır.
 • 500'den fazla çalışan olmamalıdır.
 • GB ve AB ülkeleri arasında mal ithalatçısı veya ihracatçısı olan firmalar.
 • GB ile Kuzey İrlanda arasında kendi malları için gümrük beyannamelerini dahili olarak tamamlayan veya tamamlamayı düşünen; veya gümrük beyannamelerinin tamamlanması için aracı temsilciliği kullanan, ancak etkin bir şekilde ithalat ve / veya ihracat için dahili olarak ek kapasite ihtiyacı duyan (menşe kuralları veya KDV hakkında tavsiyeler gibi) firmalar.
 • Kuruluşunuz, hibe finansmanı başvurusunu sunmadan en az 12 ay önce Birleşik Krallık'ta kurulmuş olmalı veya normalde Avrupa Komisyonu'nun web sitesinde listelendiği gibi Yetkili Ekonomik Operatör statüsüne sahip olmalıdır.
 • Kuruluşunuzun, hibenin hem başvurusu hem de ödenmesi sırasında Birleşik Krallık'ta bir işyeri veya şubesi olmalıdır. Bu, denizaşırı operasyonel faaliyetin Birleşik Krallık için gümrük beyannamelerini desteklediği gösterilebildiği sürece, Birleşik Krallık'ta kurulu ancak yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşları engellemez.
 • Kuruluşunuz HMRC ile iyi durumda olmalıdır. Kayıtlarımızda başvuru sahiplerinin (Direktörler / sahipler / kıdemli personel dahil) HMRC gerekliliklerine uymadığını gösteren bir işletmenin iyi durumda olmadığı kabul edilir.
 • HMRC, bir başvuru sahibinin bu gerekçelerle başvurmaktan diskalifiye edilip edilmeyeceğine dair orantılı bir karar verecektir. Göstergeler aşağıdakilerin kaydını içerebilir:
 • Gecikmiş vergi beyannameleri
 • Ödenmesi gereken vergi veya harçları ödememek (veya HMRC ile mutabık kalınan herhangi bir Ödeme Süresi düzenlemesine uymamak)
 • Yönetim veya kişisel iflas durumunda iş
 • Yönetmen olarak hareket etmekten diskalifiye
 • Net negatif varlıklar
 • Tüm başvuru sahipleri, hibelerin ödenmesinden sonra uygun noktalarda HMRC ile yukarıda belirtilen hibelerden kaynaklanan kapasite genişlemesini göstermek için gereken verileri sağlamak için işbirliği yapmayı kabul eder.

Kabul edilen harcamalar nelerdir?

Eğitim veya profesyonel tavsiye için nitelikli harcama, 11 Şubat 2021'de ilave 20 milyon £ 'nun duyurulduğu tarihte veya sonrasında yapılmış veya taahhüt edilmiş olmalıdır. Eğitim Hibeleri (Training Grant) Danışmanlık Hibeleri (Professional Advice Grant)

Sübvansiyon Rejimi

Bu şema kapsamında sağlanan tüm hibeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir ilgili yerel mevzuat, Serbest Ticaret Anlaşmaları, sübvansiyonlara ilişkin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve Kuzey İrlanda Protokolünün ilgili hükümlerini içeren Birleşik Krallık yerel sübvansiyon kontrol rejimi kapsamında sağlanmaktadır.

Hibe başvurusu sahibi ve hibe başvurusunda bulunan kişiyle tek bir taahhüt oluşturan diğer herhangi bir taahhüt, bu program kapsamında başvurulan herhangi bir hibenin, mevcut ve önceki iki mali yıl boyunca HMRC'den 180.000 £ 'dan fazla yardım almasına neden olmayacağını teyit eder. veya diğer herhangi bir kamu otoritesi.

Birden fazla yönetmelik kapsamında hibeler alınırsa, eğitim maliyetleri için elde edilen hibe, ortak finanse edilen eğitim projelerinin finansmanını eşleştirmek için kullanılamaz.

Sübvansiyonlarla ilgili kuralların programın kapsadığı dönemde revize edilmesi halinde, HMRC ve yönetici yeni kuralların ilgili uygulamalara uygulanmasını sağlayacaktır.

Eğitim Hibeleri (Training Grant)

Eğitim hibesi ne için kullanılabilir?

Gümrük beyannameleri nasıl doldurulur Gümrük süreçleri nasıl yönetilir ve gümrük yazılım ve sistemleri nasıl kullanılır? KDV, tüketim vergisi ve menşe kuralları Gümrük beyannameleri veya emniyet ve güvenlik beyannameleri gibi Birleşik Krallık veya AB'deki gümrük işlemlerini tamamlamak için gereken diğer beyanlar dahil olmak üzere belirli ithalat ve ihracatla ilgili hususlar.

Hibeden hangi eğitim hariç tutulur?

Bu programdan hariç tutulanlar, özellikle AB ile yeni ticaret kurallarıyla ilgili olmayan eğitimdir - örneğin Sağlık ve Güvenlik gereksinimlerini karşılama eğitimi.

Bu hibe için hangi eğitim uygundur?

Harici eğitim tedarikçisi tarafından kendilerine ücretlendirilen eğitim tedarikinin maliyeti (eğiticinin personel maliyetlerini veya eğiticinin materyallerini ve malzemelerini detaylandırmadan).

Eğitmen tarafından sağlanmayan ve yalnızca eğitim için kullanıldıkları ölçüde, kursiyerlerin doğrudan eğitimle ilgili materyalleri ve malzemeleri.

>Eğitmen ve stajyerin seyahat ve geçim masrafları, oluştukları ve yalnızca eğitim etkinliklerini sunmak veya bunlara katılmak için gerekli olduğu ölçüde.

>Eğitim şahsen veya sanal olarak verilebilir, ancak harici bir sağlayıcı aracılığıyla satın alınmalıdır.

Hibe sınırlamaları nelerdir?

KOBİ Brexit Destek Programı kapsamında alınabilecek ve ödenebilecek miktar, başvuru sahibi başına toplam 2.000 £ 'dır. Stajyer maaşları için başvuru yapılamaz.

Başvuru sahibi başına hem eğitim hem de profesyonel tavsiye için maksimum talep 2.000 £ 'dır, bu nedenle eğitim için tam hibe talep edilmişse, danışmanlık için başka bir hibe talep edilemez ve bunun tersi de geçerlidir.

Nitelikli harcamalarla ilgili zaman sınırları nelerdir?

Uygun harcamaların 11 Şubat 2021 tarihinde veya sonrasında yapılmış olması ve ödeme talebinizin sunulması üzerine tam olarak kanıtlanması gerektiğini lütfen unutmayın.

Kabul edilebilir harcama kanıtlarını içeren ödeme talebi, hibe teklifinin verildiği tarihten itibaren iki takvim ayı içerisinde ve en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sunulmalıdır.

Eğitimler nereden alınabilir?

Eğitim sağlayıcıları, PwC / HMRC tarafından herhangi bir akreditasyon, onay veya tavsiye belirtmez; uygun eğitim, uygun niteliklere sahip herhangi bir eğitim sağlayıcısından alınabilir.

>Belirtildiği gibi eğitim, uygun niteliklere sahip herhangi bir eğitim sağlayıcısı tarafından sağlanabilir. Eğitim kursları bulmak için, gümrük beyannameleri, gümrük farkındalığı, ithalat ve ihracat veya uluslararası ticaret gibi konularda kurslar sunan sağlayıcıları arayın. Hibe fonu, aşağıdaki bilgileri sağlayan herhangi bir uygun kurs için kullanılabilir:

 • Gümrük beyannameleri
 • Gümrük süreçleri - bu, emniyet ve emniyetle ilgili eğitimi içerebilir

Danışmanlık Hibeleri (Professional Advice Grant)

Profesyonel tavsiye ödeneği ne için kullanılabilir?

Harcama, işletmenin ithalat veya ihracatla ilgili gümrük, tüketim vergisi, KDV veya güvenlik ve güvenlik beyannamesi yükümlülükleri gibi HMRC'ye olan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için başvuru sahibi tarafından sağlanan danışmanlık tavsiyesi ile doğrudan ilgili olmalıdır.

>İthalat veya ihracatla ilgili menşe kurallarının veya KDV'nin açıklığa kavuşturulması gibi düzenlemelerin belirli yönleri hakkında profesyonel tavsiye sağlanması.

Profesyonel tavsiyenin sunulmasıyla ilişkili maliyetler - danışmanın seyahat ve geçim maliyetleri ve danışman ücretine dahil olan ve tavsiyenin sunulması için gerekli olan tedarik edilen ürünlerin maliyetleri gibi.

Hangi danışmanlık maliyetleri hibeden hariç tutulur?

Yurtiçi vergi yükümlülükleri, vergi planlaması, işe alma veya doğrudan ithalatla, malların GB ile AB arasında ihracatla ilgili olmayan herhangi bir ticari fonksiyonla ilgili danışmanlık maliyetleri hariçtir.

Organizasyonları içinde dahili olarak verilen herhangi bir danışmanlık tavsiyesi ile ilgili olarak hiçbir destek başvurusunda bulunulamaz.

Bu hibe hangi tavsiyeleri kapsıyor?

Uygun profesyonel tavsiye, işletme tarafından işletme tarafından istihdam edilmeyen bir danışmandan tipik olarak günlük bir ücret veya bir defaya mahsus ücret karşılığında yapılan sözleşmedir.

Danışmanlar, HMRC tarafından tanımlanmaz, tavsiye edilmez veya düzenlenmez, ancak HMRC'ye kayıtlı işletmeler olmaları beklenir. Danışmanlık şirketlerinin çalışanlarının tavsiye verdiği durumlarda, fatura istihdam eden danışmanlık işinden olmalıdır.

Hibe sınırlamaları nelerdir?

Başvurulabilecek danışmanlık maliyetleri, başvuru sahibi işletme başına 2.000 £ ile sınırlıdır. Danışmanlık maliyetinin 2.000 £ 'u aştığı durumlarda, hibe desteği ilk 2.000 £ ile sınırlıdır.

Birden fazla başvuru yapılabilir, ancak hem eğitim hem de profesyonel tavsiye kapsamında herhangi bir başvuru sahibine ödenebilecek maksimum miktar 2.000 £ 'dır. Örneğin, profesyonel tavsiye için tam hibe talep edilmişse, eğitim için başka hibe talep edilemez ve bunun tersi de geçerlidir.

Daha düşük meblağlar için başvurular eğitim ve profesyonel tavsiye için yapılabilir, örneğin her biri için 1.000 £, ancak başvurulan toplam tutar 2.000 £ 'u geçemez.

Nitelikli harcamalarla ilgili zaman sınırları nelerdir?

Uygun harcamaların 11 Şubat 2021 tarihinde veya sonrasında yapılmış olması ve ödeme talebinizin sunulması üzerine tam olarak kanıtlanması gerektiğini lütfen unutmayın.

Kabul edilebilir harcama kanıtlarını içeren ödeme talebi, hibe teklifinin verildiği tarihten itibaren iki takvim ayı içerisinde ve en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar sunulmalıdır.

Hibe Destekleri İçin Hesap Oluşturma

 • http://bit.ly/ukimportexportgrant sayfasına gidin.
 • Bu sayfadaki https://www.customsintermediarygrant.co.uk/sme-brexit-support-fund bağlantısına tıklayın.
 • Açılan sayfada sol üst köşede yer alan “Register Now” bağlantısına tıklayın.
 • Açılan sayfada “Register Now” butonuna tıklayıp https://customsintermediarygrant.force.com/s/Registration sayfasına gidin.
 • Başvuru için hesabınızı https://customsintermediarygrant.force.com/s/Registration adresinden oluşturacaksınız.
 • Contact Information bilgilerini girip Next butonuna tıklayın.
 • Business Information bilgilerini girip Next butonuna tıklayın.
 • Companies House’dan otomatik olarak bilgiler ekrana gelecektir.
 • Next butonuna tıklayın.
 • Açılan sayfada “Consent” içeriğini okuyun.
 • Onaylıyorsanız “I agree” check işareti koyun.
 • Submit butonuna tıklayın.
 • Başvuru formu gönderilmiştir.
 • Eposta adresinize email mesajı gelecektir.
 • Hesabınız doğrulama aşamasına geçmiştir.
 • Hesabınızın onaylandığını gösteren maildeki bağlantıya tıklayın.
 • Açılan sayfada yeni şifrenizi belirleyin.
 • Artık hibe desteklerine başvurabilirsiniz.
 • https://customsintermediarygrant.force.com/s/create-application sayfasına gidin ve “new Application” butonuna tıklayın.
 • Başvuru sürecinizi başlatın.